I Nifelhels Skygd

by Domgård

supported by
Winterpercht
Winterpercht thumbnail
Winterpercht If you like the Nordvis-stuff like Skogen or Murg, you should instantly buy every Domgard-album!
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      36 SEK  or more

     

1.
2.
07:01
3.
4.
5.
02:20
6.
7.
8.
9.
10.
11.

about

Released by Frostscald Records.

credits

released June 4, 2010

tags

license

all rights reserved

about

Domgård Gothenburg, Sweden

Death, terror, blood and flames since 1997...

Line-up:
Vindkall: Guitars, synth & lead vocals
Mardröm: Guitars & lead vocals
Askr: Bass & vocals
Hrimner: Drums & vocals

contact / help

Contact Domgård

Streaming and
Download help

Track Name: Niðhöggr
Drick livskraften ur mitt blödande hjärta
Tag min ande och min själ, skilj mig från mitt tärda lik
Låt mig sväva genom världsåldrar av svärta
Låt mig få höra nornornas plågade skrik

Skölj mitt sinne med hatets renande etter
Så att jag kan se det som för andra hålls gömt
Lösgör mig från livets tyngande fjätter
Förse mig med visdom som gudar fördömt

Niðhöggr - res dig ur mörkret - tag form!
Niðhöggr - bringa världsslutets storm!
Niðhöggr - res dig ur mörkret - tag form!
Niðhöggr - bringa världsslutets storm!

Sänk mig till Nifelhels skugghöljda trakter
Ned till Vergelmers ursprung min håg skall dala
Vig mig med urtidens mörkaste makter
Väck de krafter som slumra i uråldrig dvala

Res dig, O dödens svarta orm, ifrån avgrunden
Stjälp Yggdrasil att falla ned i intets evighet
Besegra den lögn som håller sanningen bunden
Bränn ljusets gröda och ödelägg dess vret

Dränk världen i blod och i din förgörande säd
Öppna Urs port, låt Kaos förinta det mänskliga boskap
Bred ut dina becksvarta vingar över livets träd
Låt mig skönja, i din skugga, Ginnungs glupska gap

Niðhöggr - res dig ur mörkret - tag form!
Niðhöggr - bringa världsslutets storm!
Niðhöggr - res dig ur mörkret - tag form!
Niðhöggr - bringa världsslutets storm!
Track Name: Det Mörka Trolska Djupet
Hailiz Gandrekr!
Vakna alla uråldriga krafter,
fördömda väsen och vidunder!

Drakens kall mig fångar
från det bottenlösa inom
Mina ögon kan omsider se
ty hinsides de skådar

För mig till skräckens hemvist
där allt jag åstundar dväljes
Till underjordens bortglömda källa
Det mörka trolska djupet

Besatt jag följer de sköna,
de som ständigt törstar
Köldens huldror i dimmors höljda,
de som ständigt inom kväder
Förhäxad av nattsejdens gastar
De tysta som aldrig skönjes,
som bortom världen svävar

Tag mig till det svarta riket
där allt jag åstundar dväljes
Till underjordens griftliga - giftiga - källa
Det mörka trolska djupet

Ljudlösa stämmor jag lyder,
lockrop och skri som ingen hör
Likgaldrars makt, som binder min håg,
från bortom den yttersta skogen
Och ensam genom porten jag går
utan fruktan, in i Elden
Iskall, töckensvept och död

Jag har funnit De Fördömdas Rike...
Det mörka trolska djupet

Hailiz Gandrekr!
Vakna alla uråldriga krafter,
fördömda väsen och vidunder!
Track Name: Svartdraugars Likfärd
"Ett skepp från öster, på skimrande bölja
Bär Muspells ledung, med Loki till rors"

Hör vidundrens hirder ila över svarta vågors trängtan
Komna från tomhetens botten, på dödsskeppets vredgade storm
I blodtörst vi Jörmungand följa - det förborgade svalgets orm

Res dig ur graven och följ oss
Frukta ej hågens malström
Sök det förträngda som vilar
I ditt innerstas dunkla vrå

Svartdraugars Likfärd!

Skåda Naglfar i horisonten,
förstulet timrat av framlidnas naglar
Besvuret av Gravvitners härnad,
bordat av thursar i urstriden dränkta
Nifelhels gastar som kommit igen
...som de hatat, som de längtat

Världsformens fjättrar lossnar
Och hav vräker upp över land
Känn jaget, ditt mänskliga, rämnar
Det skylda under ytan vaknar

Svartdraugars Likfärd!

Vi reser i natt mot Muspells fyr
Under värn av svartsolens ljus
Över de mörkaste vatten vi styr
Hör du dödsvindens sus?
Track Name: Gravlagt i Skymningsrök
Sedan eldgamla tider
jag trånat och sökt
Nattvalans dimhöljda grav
i Nifelhels skygd jag nu funnit
Låt mig få låna din mäktiga syn,
förläna din svarta spådom
Genom dödsgalders trolldom
jag väcker dig som trenne brunnit

Till bortglömt likmål jag lyssnar, bortom tanke och fattiga ord
Likt ett gravkallat firmament sjunkandes i gyllene blod
Giriga likfåglar varslar om död och de gamles fejd
Tystnaden skriker hotfullt över berg och enslig nejd
I det gåtfulla jag svävar, avlägset, bland livlösa träd
Hör världens väktare bävar, ty det lyser ingen sol...

Lyngves ulv Bors son rivit
Skönjer du vägen till Ginnungagap?
En öde grav världen har blivit, tröskel till evighet,
en öppen portal

Jag ser dem, uppväckta thursar
Och Loki själv som ur länkar gått lös
Jag skönjer dunklets skimrande drake,
bärandes lik från Nidafjäll ned
Jag åser den döda ur graven stiga,
den dolda kvinnan som höljts av snö,
slagen av regn, dränkt i dagg
Känner lågor av uråldrigt hat,
djupt i hennes svärtade hjärta
Nu sjunker valan...

Himmelens sken svartna jag såg,
och livets lund av Muspelleld slukas
Ett rike jag såg, åt dödsmörkret vigt,
Gravlagt i Skymningsrök

Ragnarökkr!
Track Name: Mörkridors Dottning
Kom, Hyrrokkin - den svarta flammans drottning!
Ni askhjärtans väkterska och moder
Hell Dig, Hyrrokkin - Vår befriande gudinna!
Ni thursmörkrets allhärskarinna

Hell Dig, Hyrrokkin!
Hell Dig, Hyrrokkin!
Hell Dig, Hyrrokkin!

Ni som på likulven far, tyglad av Gravvitnes barn
Som bringar den likkrönta sol att tjäna dödens gemål
Ni som bär på alla vildsinta isvindars harm
Som skyler den svartaste sejdkraft i glödande barm

Kom, Hyrrokkin!
Ansätt det skapade varats skans,
förhärja enfaldets tyranni
Skänk oss din vredgade trolldom,
förgifta livets falska källa

Rid över land och hav,
rid över människors gårdar
Låt oss din dödsfärd följa
dit utmarkers nattmörker råder
Bortom den yttersta tanke,
större än rymd,
äldre än tid...

Inga flammor Er förmå att förbränna,
ty vilken bål kan betvinga elden själv?

Hell Dig, Hyrrokkin!
Hell Dig, Hyrrokkin!
Hell Dig, Hyrrokkin!

Kom, Hyrrokkin - den svarta flammans drottning!
Ni askhjärtans väkterska och moder
Hell Dig, Hyrrokkin - Vår befriande gudinna!
Ni thursmörkrets allhärskarinna
Track Name: Av Muspells Eldar Krönt
Framträd Ni stormars furste
som krönts av den renaste eld
Av ogudar fjättrad, av vrede förlöst
Förinta nu kosmos som återgäld

Hailiz Loki!

Förbränn oss Ni odjurens drott
boren ur gnistor från Skrymers svärd
Bringa den dunkla flammans ljus
Fräls oss från livets föraktliga härd

Led oss genom eoners töcken
längs vägar som bortom tar vid
mot riket, av Muspells Eldar krönt

Hailiz Loki!

Vi offrar vårt allt i andakt svart
med urvisdom Ni oss förser
För evigt Ert väsen vi prisar
och brinner för evigt med Er...
Track Name: Rimfrostens Ande (Fimbulvetr Kap. II)
Söner av urlikets gäster
Besatta av lönnmakters våld
Vid rimthursens gravhög de blotar
Och frigör hans iskalla hat

Isvindr!
Askbitr!
Frostsmidr!
Fimbulvetr!

Högt vrålar stormen ur rimthursens gap
Hårt griper kölden om alvers gemak
Från norr kommer döden med månghövdad drott
Till is fryser blodet bland asars sköra skock

De känner...
Rimfrostens Ande!

I etterkall dvala jag skönjer
Hur Yggdrasil vissnar och dör
Hur urkraftens floder förfryser
Och de oäktas släkte förgörs

Jag känner...
Rimfrostens Ande!

Med stormburna jättar den komma
Den eviga vinterns eon
Vi rimfrostens ande välkomna
Med offer till Aurgelmirs son
Track Name: Över Nidafjäll Mot Tomhetens Däld
I dvala jag reser på likhäst vit
längs en å vars mynning ingen känner
Söker en dalgång, i sägner omspunnen
vars väsen all osanning bränner

Längs väg så luguber över dysterhetens berg
I griftemarkers kargland, gruvligt och svart
Ty här lyser intet ljus, i råa köldvindars hem
Här frodas blott döden och evinnerlig natt

Till Morns mörka sånger länge jag lyssnat,
vid Leipts lysande vatten...

Sakta rider jag fram under sorgetunga moln
bland döda träd, bland gastar som vakar allt
Hör viskande stämmor från dem som går igen
svepandes omkring mig, gåtfullt och kallt

De talar med tungor som blott svunna förstår
men de ledsagar mig mot Nåstränders hav
Till skuggvärldens skygd jag färdas
där allt är höljt i ogrävd grav

Längs stig så sinister nedför dysterhetens berg
Norrut mot Nifelhel, bortom rum och tid
Här lyser inga stjärnor, i etterdisers hem
Här andas blott Draken i livlös frid

Omsvept av evighetens töcken,
hädan från levnadens ve och väld,
i högfärd så drömsk jag ensam far
över Niðafjäll mot tomhetens däld...